این سایت تمامی خدمات فروش آیتم ها و مبادلات آن را انجام میدهد و همیشه منتظر پیشنهادات سازنده شما هستیم .

جهت ارتباط مستقیم :

شماره موبایل پشتیبان اول : 09355650564

شماره دفتر : 0115521469

بهزاد احمدی زاده

ادرس : مازندران - رامسر - سادات شهر - خیابان صالح شریف نصیریان - کوچه گلها - اکبر احمدی زاده

کد پستی : 4693166359